Enhver, som er eller har været beskæftiget inden for det administrative felt i Silkeborg og omegn, tilbydes medlemskab af Sekretærforeningen i Silkeborg.

Foreningen tilbyder et godt netværk med erfaringsudveksling, virksomhedsbesøg, kreative arrangementer, oplevelser i naturen og sidst - men ikke mindst - godt socialt samvær.

Foreningens formål er gennem møder, kurser og andre aktiviteter at samle medarbejdere inden for det administrative felt om fælles faglige, kreative og sociale emner herunder udveksling af erfaring mv. med henblik på personlig og faglig udvikling.

Foreningen afholder ca. 10 arrangementer om året. Derudover afholdes der hvert andet år et større fælles arrangement i samarbejde med 4 øvrige kvindeforeninger/-klubber i Silkeborg.

Vi er pt. 30-40 medlemmer i Sekretærforeningen i Silkeborg.

Foreningen er upolitisk.

Årskontingent: 1.8.2014 til 31.7.2015 er kr. 350,- (½ pris for nye medlemmer det første år).